Địa chỉ

của chúng tôi

Quý khách có thể liên hệ làm việc trực tiếp với Công ty Xuyên Hải trong giờ hành chính:
Từ thứ 2 (sáng 8:00-12:00, chiều 13:00 - 17:00) đến sáng thứ 7 (sáng 8:00-12:00) hàng tuần.