Sản phẩm

của chúng tôi

Các mặt hàng của chúng tôi đa dạng từ các loai thép phục vụ cho công nghiệp từ xây lắp đến đóng tàu như thép tấm, thép hình, thép góc, thép đặc…đến các loại thép chuyên phục vụ cho các công trình xây dựng như thép cây (thanh vằn), thép dây, tôn màu, xà gồ các loại…

Thép dây

Thép dây được ứng dụng rộng rãi như: dùng trong xây dựng, kéo dây, sản xuất đinh, vít, sản xuất thép dây mạ kẽm...

Tiêu chuẩn phổ biến: SAE1006, SAE1008, SWRY-11, và các tiêu chuẩn dùng cho xây dựng như CT3...

Nội dung hiển thị 1 

Nội dung hiển thị 2

Nội dung hiển thị 3

quay lại